Förändringar i jaktförordningens regler för jakt med lös hund och hundträning

Skriftlig fråga 2020/21:3099 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Regeringen har fattat beslut om en ändring av jaktförordningen, som bland annat omfattar reglerna för jakt med lös hund och hundträning. Under 16 § a listar regeringen de tider då det är tillåtet att lös hund förföljer vilt. Tidigare löd den sista raden under punkten A i denna tabell ”övrigt vilt”, men detta har regeringen nu ändrat till ”övriga däggdjur”. Vad som är skälet till denna förändring har regeringen inte kommunicerat utåt, vilket reser vissa frågetecken.

Jag vill mot bakgrund av detta ställa följande fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

Vad är skälet till denna förändring, och vilka viltslag önskar man på detta vis exkludera?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-03 Överlämnad: 2021-06-03 Anmäld: 2021-06-04 Svarsdatum: 2021-06-09 Sista svarsdatum: 2021-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga