Förändringar vid tullen i Hån

Skriftlig fråga 2015/16:1443 av Gunilla Svantorp (S)

Gunilla Svantorp (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har upprepade gånger sagt att andelen statliga arbeten ute i landet ska öka. Värmland är det län där flest antal statliga jobb har försvunnit och man är därför i länet rädda om de som finns kvar.

Årjängs kommunalråd, näringslivet och andra har förstått att Tullverket arbetar med att förändra bemanningen vid tullstationen i Hån, detta utan att ha haft dialog med kommunen eller andra företrädare. Det är oroande att viktiga arbetstillfällen i en kommun liknande Årjäng riskerar att försvinna och jag vill därför med anledning av regeringens ambitioner kring statliga arbeten fråga finansministern följande, där min förhoppning vid ett positivt svar är att berörda parter kring Tullverket i Årjäng görs delaktiga i de förändringar som pågår och att dessa kommer att leda till att andelen statliga arbeten i Värmland ökar, inte minskar.

Hur arbetar finansministern för att andelen statliga arbeten ute i landet ska öka?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-07-11 Överlämnad: 2016-07-11 Svarsdatum: 2016-07-25 Sista svarsdatum: 2016-07-25 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga