Förarbevis för snöskoter

Skriftlig fråga 2013/14:648 av Isak From (S)

Isak From (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Riksdagen har genom ett stort antal samlade lagändringar beslutat att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning ska finansieras genom avgifter. Regelgivningen ska däremot finansieras genom skattemedel. Avgiftsintäkterna redovisas till statskassan, varefter myndigheten tilldelas ett anslag för att bedriva tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Transportstyrelsens avgiftsuttag ska finansiera detta anslag. Myndighetens avgifter ska fastställas enligt självkostnadsprincipen, om inte annat meddelats.

Nära hälften av de förarbevis för snöskoter som utfärdas har sin grund i ideella organisationers arbete. Transportstyrelsen har nu tagit fram en konsekvensbeskrivning avseende avgifter inom vägtrafikområdet. Förslaget kan om det blir verklighet innebära en avgiftshöjning på 1 000 procent för de ideella organisationer som har tillstånd att utbilda för snöskoter. Om förslaget blir verklighet kan det innebära slutet för de ideella krafter som byggt upp och skapat dagens förarbevisutbildningar för snöskoter i Sverige. Konsekvenserna riskerar att bli förödande för de framtida eleverna, och tillgången på utbildningsplatser runt om i landet kommer att minska.

Jag vill därför fråga statsrådet: Ligger Transportstyrelsens förslag gällande förarbevisutbildningar i linje med regeringens politik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-29 Besvarad: 2014-06-04 Sista svarsdatum: 2014-06-04
Svar på skriftlig fråga