Förbättrad uppföljning av hjärtsjuka barn

Skriftlig fråga 2021/22:1573 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I dag lever omkring 32 000 barn och ungdomar, samt 50 000 vuxna, med ett medfött hjärtfel. Överlevnaden för barn med medfödd hjärtsjukdom har sedan 1980-talet ökat från cirka 85 procent till dagens 97 procent. Faktum är dock att hjärtsjuka barn löper en risk att drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller annan hjärtsjukdom senare i livet. Ny forskning visar likaså att yngre personer med ett medfött hjärtfel har en ökad risk att drabbas av hjärtsvikt. I forskningen framkommer det även att hjärtsvikt är allra farligast för individer som är under 35 år, där risken att dö är 38 gånger högre än för personer som har fötts med ett friskt hjärta.

Det är fantastiskt att många av de barn som föds med hjärtsjukdom överlever. Samtidigt är det problematiskt att ett flertal sedan riskerar att bli sjuka och i värsta fall också riskerar att avlida senare i livet. Enligt Socialstyrelsen kontrolleras endast cirka var femte vuxen med medfött hjärtfel på en specialistmottagning. Detta innebär givetvis stora hälsorisker.

I Sverige finns de specialistanpassade mottagningarna på landets sju universitetssjukhus. Det innebär att spetskompetensen inte är lika tillgänglig för alla och att många har långt till sin närmaste hjärtspecialist. Vi kan likaså konstatera att ett flertal regioner inte har tillräckliga resurser för att kunna genomföra en regelbunden uppföljning av personer med en medfödd hjärtsjukdom. 

Uppföljningen av hjärtsjuka barn måste förbättras, och arbetet för att uppnå en jämlik hjärtsjukvård, som erbjuder en korrekt behandling till alla personer som lever med en medfödd hjärtsjukdom, behöver säkerställas. 

Av den anledningen vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Med vilka åtgärder avser ministern och regeringen att säkerställa att alla personer som lever med en medfödd hjärtsjukdom ska erbjudas regelbunden uppföljning, oavsett var i landet de bor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-12 Överlämnad: 2022-05-12 Anmäld: 2022-05-13 Svarsdatum: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga