Förbättrade möjligheter för reservofficerare

Skriftlig fråga 2020/21:275 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I den nyligen överlämnade totalförsvarspropositionen för 2021–2025 på 181 sidor finns det väldigt lite, om ens något, skrivet om reservofficerare och hur möjligheterna ska bli bättre för dem att kunna tjänstgöra. Regeringen konstaterar kort att Försvarsmakten har mandat att utforma reservofficersförsörjningen. Det måste sägas vara en sanning med stor portion modifikation. Det är regeringens uppgift att lägga fram lagförslag om så behövs i detta fall för att förbättra möjligheterna för reservofficerare att tjänstgöra. Det finns i dag flera saker som i lag och förordning skulle behöva ändras för att skapa bättre förutsättningar för reservofficerare att kunna tjänstgöra. Reservofficerarna är en viktig grundbult i försvaret av Sverige.

För att underlätta och stärka reservofficerens möjligheter till tjänstgöring bör reservofficerare få laglig rätt att få tjänstledighet för tjänstgöring i Försvarsmakten precis som GSS/T har. Det skulle enkelt kunna genomföras genom en ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Dessutom bör reservofficerare likställas med yrkesofficerare gällande ersättning som instruktörer inom frivillig försvarsutbildning. Detta för att förbättra möjligheterna att få kvalificerade instruktörer i till exempel hemvärnet. Det skulle dessutom göra det mer ekonomiskt attraktivt för reservofficerare att tjänstgöra inom frivillig försvarsutbildning. Även detta kan ske snabbt och enkelt genom en förändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Varför tog inte regeringen chansen i totalförsvarspropositionen att förbättra för reservofficerare genom mindre justeringar enligt ovanstående, och ämnar ministern nu ta initiativ att förändra lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar och förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-22 Överlämnad: 2020-10-22 Anmäld: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-11-04 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga