Förbättrat samband för polis och räddningstjänst

Skriftlig fråga 2022/23:103 av Katja Nyberg (SD)

Katja Nyberg (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

I den överenskommelse som ligger till grund för den nya regeringen läggs betydande delar av kriminalpolitiken om. Staten ska bättre och snabbare bemöta den oroande framväxten av kriminalitet samt inre och yttre hot mot det svenska samhället. Bättre förutsättningar för polisen och försvaret är en självklar del av den nya politiken.

I åratal har polisen väntat på ett förbättrat system för kommunikation och samband, kallat Rakel 2. Den förra regeringen misslyckades med att utrusta räddningstjänsten och den civila beredskapen med modern teknik som stärker myndigheternas kapacitet och därmed omedelbart stärker skyddet för landets medborgare. I stället för att utnyttja existerande av staten helägd infrastruktur för att lägga uppdraget att driva Rakel 2 hos Teracom – vilket föreslogs av en statlig utredning redan 2017 – begravde den förra regeringen uppdraget i nya utredningar inom MSB, som ännu inte lyckats förklara hur eller när ett nytt sambandssystem ska vara på plats.

Andra länder har i åratal säkerställt rätt verktyg för snabb och säker informationsöverföring, inklusive avtal direkt med kommersiella operatörer, som Firstnet i USA eller finska Vivre. Enligt MSB kommer planerna att konkretiseras först i februari 2023, och man kommer möjligen att vara redo att börja testa system nästa mandatperiod. Dagens Rakel kommer inte kunna ersättas före 2030, och prislappen för detta är ännu helt okänd. Givet att siffran för ett nytt radionät för fem år sedan beräknades till 7,5 miljarder kronor är det rimligt att anta att den slutliga notan blir betydligt dyrare. Det är miljarder som inte finns avsatta någonstans i statens budget. Rakel byggde på föråldrad teknik när systemet väl kom på plats. Nu finns en betydande risk för motsvarande utfall för Rakel 2.

Jag vill ställa följande fråga till justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Har ministern för avsikt att säkerställa att polis och räddningstjänst får tillgång till Rakel 2 genom att frånta MSB dess utredningsuppdrag och i stället använda den befintliga infrastrukturen som svenska staten redan disponerar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-30 Överlämnad: 2022-12-02 Anmäld: 2022-12-05 Svarsdatum: 2022-12-14 Sista svarsdatum: 2022-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga