Förberedelse till jaktbrott

Skriftlig fråga 2008/09:1140 av Ehn, Tina (mp)

Ehn, Tina (mp)

den 12 augusti

Fråga

2008/09:1140 Förberedelse till jaktbrott

av Tina Ehn (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I propositionen om ny rovdjursförvaltning (2008/09:210) skriver regeringen på s. 56 om illegal jakt:

”Regeringen avser att i ett annat sammanhang återkomma till frågan om försök och förberedelse till grovt jaktbrott bör kriminaliseras.”

Regeringen ger i propositionen en god beskrivning av bristerna i nuvarande situation. Så länge försök och förberedelse till jaktbrott inte är kriminaliserat kan polisen kontrollera till exempel jaktstugor, förvaringsställen och bilar bara vid misstanke om ett fullbordat jaktbrott.

Kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott skulle vara ett värdefullt verktyg i bekämpandet av den illegala jakten.

Med anledning av vad som anförts vill jag ställa frågan:

I vilket annat sammanhang, och när, avser jordbruksministern att återkomma i denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-12 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)