Förbifart Örnsköldsvik och Förbifart Härnösand

Skriftlig fråga 2020/21:176 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

E4 är Sveriges näst längsta väg, mellan Haparanda och Helsingborg hela 1 590 kilometer lång. En viktig pulsåder för hela Sverige för gods och människor. I dag delar E4 bara en stad på hela denna sträcka, nämligen Örnsköldsvik. Den andra stad på hela sträckan som E4 i princip klyver är Härnösand. Båda dessa städer ligger i Västernorrland.

Det förslag till ny förbifart i Örnsköldsvik som finns och är utrett är i dag inte med i den nationella transportplanen, och det är inte heller Förbifart Härnösand. Dessa förbifarter skulle betyda mycket för möjligheterna att utveckla centrum i de båda städerna. Det skulle minska restiden, minska utsläppen och öka trafiksäkerheten.

Jag vill med ovanstående som bakgrund fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att verka för att Förbifart Örnsköldsvik och Förbifart Härnösand ska komma med i den nationella transportplanen, inklusive finansiering, och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-06 Överlämnad: 2020-10-07 Anmäld: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-14 Sista svarsdatum: 2020-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga