Förbjudna hönsburar

Skriftlig fråga 2008/09:160 av Arkelsten, Sofia (m)

Arkelsten, Sofia (m)

den 27 oktober

Fråga

2008/09:160 Förbjudna hönsburar

av Sofia Arkelsten (m)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Enligt en artikel i tidningen Land Lantbruk, nr 44, den 24 oktober 2008 hålls 50 000 höns i förbjudna burar.

För 20 år sedan förbjöds oinredda hönsburar av djurskyddsskäl. Äggproducenterna fick hela tio år på sig att ställa om till nya burar. Efter de tio åren fick ett antal producenter dispenser i flera omgångar och den sista gick ut i januari 2004. På grund av regelförändringarna pågår en juridisk process om skadestånd från staten till tre äggproducenter. Det kan ta flera år innan ärendet är avgjort. Under tiden används de gamla burarna, inte bara av de tre producenterna utan även av 40 andra producenter som väntar på ett avgörande.

Medan processerna pågår lever 50 000 höns i de gamla förbjudna burarna. Vi är stolta över vårt djurskydd i Sverige.

Vad avser jordbruksministern att vidta för åtgärder för att lagstiftningen ska få effekt så att hönsen får burar som stämmer med reglerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-27 Anmäld: 2008-10-27 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)