Förbud mot ålfiske i Östersjön

Skriftlig fråga 2016/17:1873 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

För oss som bor längs med ålakusten kom det ett dråpslag från Bryssel i tisdags. EU-kommissionen föreslår ett totalförbud mot ålfiske i Östersjön från år 2018.

I Östersjön har vi ett kraftigt reglerat fiske, som bedöms påverka ålbeståndet i Östersjön med ca 2 procent (Willem Dekker, Aqua Reports 2015:11. SLU. Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015, s. 4). Denna påverkan kan jämföras med vattenkraftens – mellan 70 och 90 procent av blankålarna dör eller skadas varje år när de vandrar genom turbinerna i vattenkraftverken.

Ålfiskarna besitter ovärderliga kunskaper om ålen som behövs om vi ska kunna förstå och skydda den bättre. Ålfiskarna har dessutom tagit många initiativ för att stärka ålbeståndet. Genom Ålfonden finansierar de utsättning av glasål i Östersjön. De arbetar också inom Ålakademin för att uppnå bättre vattenkvalitet i Östersjön. Om ålfiskarna skulle försvinna skulle också stora kunskaper och viktiga traditioner gå förlorade.

Det är av dessa skäl som Ålarvet på ålakusten i oktober 2015 listades som immateriellt kulturarv enligt Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet av Institutet för språk och folkminnen. Institutet skriver bland annat följande på sin hemsida:

Namnet Ålarvet syftar på det kulturarv som tagit form kring fisket av ål längs Skånes östkust, kallad Ålakusten. Förutom själva fisket, med dess specifika redskap, kunskap och organisation, rör det sig om traditioner och kunskap kring mat och måltider, muntlig tradition i form av berättelser och speciella benämningar, byggnadstraditioner samt kunskapen om den så kallade hommabåten.

Dessutom finns det en äganderättslig aspekt. Längs ålakusten regleras fisket genom åldrätter, som går tillbaka till den danska tiden. En åldrätt är en helt egen fastighet med fastighetstaxering som ligger ovanpå övriga fastigheter och sträcker sig ut i havet. Fastigheten belastas med fastighetsskatt enligt reglerna för industrifastighet. Utan ålfiskerättigheter blir fastigheten helt värdelös.

Man kan också ifrågasätta varför ett ålfiskeförbud ska drabba just Östersjön och inte övriga delar av Europa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att agera för att stoppa kommissionens förslag om ett totalt ålfiskeförbud i Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-31 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga