Förbud mot påtvingad konverteringsterapi och omvändelseförsök

Skriftlig fråga 2021/22:1792 av John E Weinerhall (M)

John E Weinerhall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den senaste tiden har det uppdagats av Dagens Nyheter att konverteringsterapi och/eller omvändelseförsök förefaller vara vanligt förekommande bland olika religiösa samfund. Flera kristna församlingar, sekter och muslimska moskéer som uppbär statliga bidrag har inte bara uppmanat utan också påtvingat homosexuella att bli ”botade” för sin sexualitet.

Inom vissa kulturer förekommer också en stark hederskultur med starka påtryckningar som begränsar människors möjlighet att leva ut sin sexualitet. I vissa fall har detta lett till så allvarliga utgångar som döden, och det förekommer att unga blir skickade till sina hemländer på uppfostringsresor.

Att ingen har rätt eller för den delen ska ha möjlighet att påtvinga någon annan människa en sexualitet förefaller vara en självklarhet. Tyvärr avspeglas detta inte i lagstiftningen i dag.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka konkreta lagförändringar anser socialministern borde genomföras för att beivra påtvingad konverteringsterapi och omvändelseförsök?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-07-07 Överlämnad: 2022-07-07 Sista svarsdatum: 2022-07-21 Svarsdatum: 2022-08-10 Anmäld: 2022-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga