Förbud mot snabba sms-lån

Skriftlig fråga 2007/08:1569 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 21 augusti

Fråga

2007/08:1569 Förbud mot snabba sms-lån

av Ulf Holm (mp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Kronofogdemyndigheten rapporterar nu att antalet obetalda sms-lån ökar enormt mycket. Antalet ansökningar första halvåret 2008 om betalningsföreläggande visar på en tredubbling jämfört med första halvåret 2007. Gruppen 18–25-åringar står för närmare en tredjedel, vilket är högt med tanke på att gruppen bara utgör ca 10 procent av befolkningen.

Detta är givetvis en utveckling som är helt oacceptabel. Det är helt enkelt för lätt att få ett snabbt lån i dag, då ingen kreditprövning sker, och information om återbetalning och den effektiva räntan är i princip obefintlig. Det är en naturlig följd av att konsumentkreditlagen ger denna möjlighet för undantag på små och korta lån.

Trots att frågan har debatterats länge i Sverige, inte minst i riksdagen, är det konstigt att ministern inte vidtar några snabba åtgärder utan i stället väljer att se på när främst unga människor hamnar i skuldfällan.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga vilka snabba åtgärder ministern tänker vidta för att omedelbart få ett slut på snabba sms-lån.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-21 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-04 Svar anmält: 2008-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-04)