Förbudet mot handhållen kommunikationsutrustning

Skriftlig fråga 2017/18:1062 av Karin Svensson Smith (MP)

Karin Svensson Smith (MP)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Den 1 februari blev det olagligt för bussförare i kollektivtrafiken att använda bussens kommunikationsutrustning under färd. För att inte bryta mot reglerna måste bussförarna köra in till kanten och stanna om de måste använda den handhållna mikrofonen till kommunikationsradion. Kommunikationsradion används för kontakt mellan trafikledningen och föraren och mellan förare i olika bussar. Utrustningen behövs vid akuta nödsituationer, för att undvika förseningar och informera resenärerna.

Det är positivt att regeringen inför regler som förbättrar trafiksäkerheten, men efter att remisstiden hade gått ut i oktober ändrade regeringen, utan att informera dem som berörs, förbudet från att bara gälla mobiltelefoner som hålls i handen till att omfatta all kommunikationsutrustning som förarna håller i handen. När regeringen offentliggjorde sitt beslut den 19 december var det bara drygt en månad kvar tills de nya reglerna skulle trädda i kraft. Det är en mycket kort tid att installera ny utrustning i de fordon som berörs: 10 000 bussar och 50 000 lastbilar. För att verkstäderna ska hinna göra alla installationer behöver kollektivtrafiken en tillfällig dispens under minst ett år. Blåljuspersonal har redan fått undantag från förbudet.

I busstrafiken berörs nästan alla 10 000 bussar som upphandlats av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Dessutom berörs en stor del av de skolbussar som upphandlats av kommunerna. Övrig busstrafik berörs inte. Utrusning och installation kommer att kosta kommunerna och landstingen, genom de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, totalt 45–60 miljoner kronor. Till detta kommer kommunernas kostnader för skolbussarna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vad avser statsrådet att göra för att ge de regionala kollektivtrafik­myndigheterna, kommunerna och berörda bussföretag ett tillfälligt undantag under ett år från förbudet för bussförare att hålla mikrofonen till kommunikationsradio i handen under färd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-20 Överlämnad: 2018-03-20 Anmäld: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga