Fördelning av biståndsmedel till regimnära organisationer

Skriftlig fråga 2015/16:1561 av Birgitta Ohlsson (L)

Birgitta Ohlsson (L)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Den brittiska tidningen The Guardian har nyligen avslöjat att stora summor biståndspengar slussas direkt in i organisationer knutna till president Bashar al-Asads familj. President Asad bedriver sedan fem år ett hänsynslöst krig mot sin egen befolkning. Oljefatsbombning har blivit vardag, och tortyr används brett.

56 i Syrien aktiva hjälporganisationer står bakom en rapport där det framgår att FN-pengar gått till NGO:er som står nära Asadregimen. En av organisationerna leds av presidentfrun Asma Asad, och trots att hon står på USA:s och EU:s sanktionslistor har den fått 72 miljoner kronor av FN. Unicef har skänkt mer än 2 miljoner till Al-Bustan Association, som ägs av Asads kusin Rami Makhlouf och har kopplingar till flera regimtrogna milisgrupper. Trots att EU har bannlyst handel med det syriska jordbruksdepartementet, eftersom man varit orolig för hur pengarna i slutändan används, har FN betalat ut mer än 13 miljoner US-dollar för att stödja jordbruket i landet. Det är mycket olämpligt.

I krigssituationer är det svårt att nå fram till utsatta människor som befinner sig i regimkontrollerade områden. Därför är det ibland ofrånkomligt att biståndspengar går till despotiska regimer. Samtidigt finns det möjlighet för Sverige, som är en stor biståndsgivare, att trycka på för att det ska ske i så liten utsträckning som möjligt och att man i första hand hittar andra kanaler.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

På vilket sätt försöker Sverige förhindra att svenska biståndsmedel tilldelas regimnära organisationer i Syrien, och hur kontrollerar man detta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-01 Överlämnad: 2016-09-02 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-16 Sista svarsdatum: 2016-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga