Fordon som spelar hög musik

Skriftlig fråga 2020/21:40 av Malin Höglund (M)

Malin Höglund (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Frågan om hög och störande musik från fordon kan möjligen uppfattas som bagatellartad i många län i Sverige. Men i flera av Dalarnas kommuner, liksom i andra län, har det blivit ett stort problem. Bilar åker runt i centrala delar av kommunen. Ofta är det föräldrar som står på bilarna medan ungdomarna och yngre vuxna spelar musik på kraftfulla musikanläggningar under kvällar och nätter, vilket gör att effekterna blir bullerstörningar för kommuninvånare, som inte kan sova.

Kommunerna har svårt att ingripa, då de saknar verktyg för att ta tag i problematiken. Även polisen har vittnat om att man i stor utsträckning saknar lämpliga verktyg för att lagföra de personer som ägnar sig åt denna störande verksamhet.

För kommunmedborgare som drabbas av oljudet är det svårt att förstå hur det kan saknas ett lagstöd för att lagföra föraren till en bil som återkommande spelar hög och störande musik. Det är rimligt att samhället tar ställning mot den här formen av störande verksamhet och ställer sig på de drabbades sida med en tydlig lagstiftning. Enskilda kommuninvånare har känt sig tvingade att sälja sina hus, vilka gått för lägre pris än det egentliga värdet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är ministern villig att stärka den nya straffbestämmelsen om ofredande, då den redan visat sig vara otillräcklig för kommunerna och polisen när det gäller störande musik från fordon?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-09-11 Överlämnad: 2020-09-13 Anmäld: 2020-09-15 Svarsdatum: 2020-09-23 Sista svarsdatum: 2020-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga