Förenklad ansökan om bostadstillägg för pensionärer

Skriftlig fråga 2017/18:1438 av Laila Naraghi (S)

Laila Naraghi (S)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

De som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del. Därför är det bra att regeringen både har sänkt pensionärsskatten och höjt bostadstillägget för pensionärer.

För pensionärer med låg inkomst är bostadskostnaden ofta den största månadsutgiften. Taket i bostadstillägget har varit oförändrat på 5 000 kronor sedan 2007, trots att hyrorna har stigit. Regeringens höjning av taket till 5 600 kronor, med en 70-procentig ersättning av bostadskostnaden, var därför viktig.

För att den ekonomiska situationen ska förbättras även för dem med en lägre bostadskostnad har ersättningen upp till 5 000 kronor per månad höjts till 96 procent. För pensionärerna med särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs förmånerna i motsvarande grad. Runt 290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor. För en ogift pensionär som enbart har garantipension och en boendekostnad på 5 600 kronor i månaden innebär detta ett tillskott på 470 kronor i månaden.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen.

Enligt Pensionsmyndigheten kan fler ha rätt till bostadstillägg än som i dag får det. Enligt Pensionsmyndigheten kan det handla om närmare 100 000 pensionärer. Orsaken är att man i dagsläget själv måste ansöka om tillägget.

I samband med att Pensionsmyndigheten nyligen presenterade en ny rapport om bland annat bostadstillägget pekade de på att många inte känner till att pengarna finns eller känner sig obekväma eftersom bostadstillägget likställs med bidrag. Det leder till att många går miste om bostadstillägget.

Enbart i Oskarshamns kommun kan det röra sig om cirka åtta miljoner kronor per år som pensionärer går miste om eftersom de inte ansöker om tillägget, enligt PRO Oskarshamns beräkningar.

Pensionsmyndigheten har genom åren på olika sätt försökt att nå ut med information till alla berörda, bland annat genom att ringa till målgruppen samt genom att göra särskilda utskick. Enligt myndigheten har det dock inte haft så stor effekt.

Det är därför dags att testa något annat för att nå resultat. Det är välkommet att socialminister Annika Strandhäll, i samband med Pensionsmyndighetens nya rapport, har aviserat att regeringen ska göra en översyn av bostadstillägget till pensionärer för att bland annat komma till rätta med det stora mörkertalet.

Ett förslag som har förts fram av bland andra PRO och SKPF är att underlätta ansökningsförfarandet genom att använda sig av den årliga deklarationen. Detta tillfälle bör användas för att dels informera alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg, dels underlätta själva ansökningsförfarandet genom att en ansökan kan göras i samband med att deklarationen sänds in.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till socialminister Annika Strandhäll: 

 

Avser ministern att i översynen av bostadstillägget till pensionärer inkludera frågan om hur den årliga deklarationen kan användas för att dels informera alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg, dels underlätta själva ansökningsförfarandet genom att en ansökan kan göras i samband med deklarationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-07 Överlämnad: 2018-06-08 Anmäld: 2018-06-11 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga