Förenklad av- och påställning av husbilar

Skriftlig fråga 2019/20:1383 av Annika Qarlsson (C)

Annika Qarlsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den nya beräkningsgrunden för koldioxidbaserad fordonsbeskattning slår hårt mot nya husbilar. En liten husbil som rullar runt 700 mil per år beskattas nästan dubbelt så högt som en 16 ton tung lastbil som kör 10 000-tals mil per år. Det har fått försäljningen av nya husbilar att sjunka kraftigt.

Att kunna ställa av och på sin husbil snabbare och därmed bara betala skatt för den tid som den faktiskt används är en lösning. Regeringen har sagt att man förstår problematiken, och nyligen har Skatteverket presenterat en utredning kring förenklade villkor för att ställa av och på husbilar från dagens 15 dagars avställning till i stället 4 dagar. Det skulle lösa problemet med höga skatter och få mil. Tyvärr har Transportstyrelsen sagt att de inte har ett system som klarar det.

Husbilsbranschen jobbar med lång framförhållning. För företagen är det därför viktigt att få ett beslut och tydliga besked om vad som gäller och från när det ska gälla.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Ska förenklad och förkortad av- och påställning av husbilar genomföras, och när ska detta träda i kraft?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-19 Överlämnad: 2020-05-20 Anmäld: 2020-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.