Förenklade regler för att ta till vara utländska talanger

Skriftlig fråga 2011/12:769 av Härstedt, Kent (S)

Härstedt, Kent (S)

den 13 september

Fråga

2011/12:769 Förenklade regler för att ta till vara utländska talanger

av Kent Härstedt (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Svenska institutet (SI) har till uppdrag att marknadsföra Sverige som en attraktiv destination för studenter, forskare och kvalificerad arbetskraft. Syftet är att stärka Sveriges kompetensbas och fortsätta att utveckla vårt land med kunskap och innovationskraft. Svenska institutets insynsråd slår nu larm för att uppmärksamma detta problem.

Vårt anseende som en stark nation inom dessa områden är hotat om inte en rad byråkratiska hinder kan undanröjas.

Min fråga till utbildningsminister Jan Björklund är:

Vad avser utbildningsministern att göra för att underlätta möjligheterna för utländska studenter, forskare och kvalificerade talanger att verka i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-13 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)