Företagare som utnyttjas av den organiserade brottsligheten under pandemin

Skriftlig fråga 2020/21:1263 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Såväl nationella som lokala medier har i början av året rapporterat om hur organiserad brottslighet till sin fördel har utnyttjat coronakrisens negativa påverkan på företag i Linköping. Det har skett genom att lån på olika sätt har erbjudits till företagare som befinner sig i ett utsatt läge efter pandemins påverkan, och på så sätt försöka kunna utöva inflytande över eller ta över företagen i fråga.

Företagare som har problem med att erhålla hjälp från banker är särskilt en måltavla för de kriminella, och i synnerhet rör det sig om företag inom restaurangbranschen. Representanter från branschorganisationen Fastighetsägarna har medialt påtalat förekomsten av den aktuella problematiken.

Coronakrisen är i såväl Linköping som resten av Sverige skadlig nog som den är för såväl privatpersoner och hushåll, och för landets företag. Det gäller ekonomiskt, men inte minst handlar det givetvis om hälsa och liv. Då kan det offentliga Sverige inte stå för passivt vid sidan om och se på när organiserad brottslighet utnyttjar det utsatta läget, utan i stället måste staten och inte minst de rättsvårdande myndigheterna agera resolut mot dessa kriminella krafter.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att motverka att organiserad brottslighet, likt i det aktuella fallet, utnyttjar coronakrisen för att på olika sätt utöva inflytande över och ta över utsatta företag i Linköping och resten av Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-14 Överlämnad: 2021-01-15 Anmäld: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga