Företagskonto

Skriftlig fråga 2016/17:1893 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Statsrådet har i ett tidigare svar till undertecknad (skriftlig fråga 2016/17:1634) påpekat att möjligheten att öppna företagskonto finns reglerad och att personer som nekas konto av ett finansieringsinstitut som omfattas av garantin kan överklaga detta till Finansinspektionen (FI). Det är bra att detta finns reglerat och att överklaganden är möjliga. Frågan är bara om och/eller hur bankerna sköter det i största allmänhet. För trots FI:s rekommendation på området vet vi att ett antal företagare varje år nekas att öppna ett företagskonto. Det gäller vare sig de har eller inte har en gammal betalningsanmärkning i bagaget.

Enligt uppgift är det dessutom vanligt att banker och finansieringsinstitut som nekar företagare och presumtiva företagare att öppna konto kan göra det utan att anföra särskilt skäl om varför. Det är inte rättssäkert.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Är statsrådet beredd att agera så att banker och finansieringsinstitut som nekar företag att öppna konto ska förmås att ange skäl till detta, och vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att finansieringsinstitut i högre grad ska efterleva Finansieringsinspektionens rekommendationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-06 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13
Svar på skriftlig fråga