Företagsstöd mot cyberattacker

Skriftlig fråga 2021/22:1646 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Ett stort hot mot svenska företag är de växande problemen med cyberattacker, brottslighet som vuxit kraftigt på senare år. I orostider med pågående krig i vårt närområde är riskerna extra stora. Rapportering visar att säkerhetsrutinerna inte hinner med i utvecklingen eller i takt med krisers negativa påverkan.

Den ökade digitaliseringen har lett till att antalet cyberattacker skjutit höjden. Svensk Handel anger att cyberbrotten ökat explosionsartat senare år, och enligt polisen sågs en ökning med 300 procent 2020 jämfört med året innan och ett av tio handelsföretag har drabbats av utpressningsvirus. Annan rapportering anger att Sverige betalar mest i lösensummor i världen. Experter menar att det finns fog för företag att vara oroliga i dag.

Mikael Damberg svarade hösten 2021 på en skriftlig fråga, 2021/22:236, om cyberattacker mot företag. I svaret togs upp att det finns ett nyinrättat nationellt cybersäkerhetscenter som ska stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot. De deltagande myndigheterna ska koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter samt förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker. En övergripande struktur på området alltså.

Detta räcker inte för drabbade företag som är under hård press med cyberhot och även annan brottslighet, stigande priser och problem som kriget i Ukraina fört med sig. Det finns behov av att utveckla it-säkerheten för näringslivet. Det måste även skapas en enklare och snabbare form än i dag för rapportering av cyberattacker och hackning för företag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), rapportering som gagnar företag. Incitament behövs och dessutom bättre stödfunktioner för verksamheter som blir utsatta.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur avser statsrådet att agera för att skapa ett lättillgängligt rapporteringssystem och stöd till företag som angrips av cyberattacker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-25 Överlämnad: 2022-05-27 Anmäld: 2022-05-30 Svarsdatum: 2022-06-08 Sista svarsdatum: 2022-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga