förföljelser av kristna i Turkiet

Skriftlig fråga 2001/02:1041 av Erik Ågren, Jan (kd)

Erik Ågren, Jan (kd)

den 12 april

Fråga 2001/02:1041

av Jan Erik Ågren (kd) till utrikesminister Anna Lindh om förföljelser av kristna i Turkiet

Den turkiska statsledningen fortsätter att slå hårt mot de kvarvarande spillrorna av kristna medborgare i Turkiet. EU-kandidaturen verkar inte ha påverkat det minsta vad gäller Turkiets beslut att fördriva de kristna fullt ut ur landet.

Den katolska kyrkan Saint Antuan i Icel (tidigare Mersin) tog hand om sju föräldralösa barn och barn i familjer med besvärlig social situation. Barnen fick genom kyrkan mat, husrum och kläder, medan den officiella turkiska skolan stod för undervisning.

I ett beslut den 29 november 2001 av valin i Icel förbjöds den katolska kyrkan Saint Antuans hela hjälpverksamhet utan förvarning och motivering samt med omedelbar verkan. I detta beslut förbjöds även att bistå dessa barn på något sätt. Beslutet medförde också att från ett bestämt datum tillåts inga andra än kyrkans personal att närvara i kyrkans lokaler. Kyrkan försökte överklaga beslutet men det gav inget resultat.

Den 30 mars 2002 infann sig polisen vid kyrkan och verkställde beslutet genom att köra i väg barnen. Dessutom har polisen hotat den ansvarige munken, Giorgio Bruno Simonelli. Barnen är nu hänvisade till en tillvaro som gatubarn.

Vad avser utrikesministern att göra för att Turkiet ska inse vikten av att följa grundläggande mänskliga rättigheter och därmed sätta stopp för förföljelserna av kristna i Turkiet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-12 Anmäld: 2002-04-16 Besvarad: 2002-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-18)