Förhållningssätt till skuldsatta företag

Skriftlig fråga 2019/20:633 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Det finns stora behov av regler och tydligare rutiner för hur statlig och offentlig verksamhet ska förhålla sig till skuldsatta företag och till företag i konkurs.

Skatteverket har gjort ett julklappsinköp till sina anställda i miljonklassen. Inköpet gjordes från ett bolag som har en skatteskuld på över 1,6 miljoner kronor och som dessutom är begärt i konkurs.

Hur en upphandling med ett restfört bolag kan göras av en myndighet som arbetar för en sund konkurrens i samhället är svårt att förstå. Skatteverket har dessutom en tjänst på sin hemsida som vänder sig till företag som ska upphandla varor och tjänster. Där uppmanar Skatteverket: Ställ krav i upphandlingen och Stöd vid offentlig upphandling.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Avser regeringen att ge de statliga verksamheterna riktlinjer för hur de ska förhålla sig till företag som har skulder hos Kronofogdemyndigheten eller är försatta i konkurs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-12 Överlämnad: 2019-12-13 Anmäld: 2019-12-16 Svarsdatum: 2019-12-27 Sista svarsdatum: 2019-12-27
Svar på skriftlig fråga