Förlängda byggtider

Skriftlig fråga 2021/22:1671 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

Det tar allt längre tid att få kommunalt klartecken för att bygga nya bostäder. Sverigedemokraterna menar att vi måste gå i motsatt riktning så att byggnation kan ske där det behövs, tidsåtgången minska, prisökningar på grund av lång handläggningstid undvikas och bostadsbyggande gynnas.

Ett antal byggbolag har tillsammans med Evidensgruppen tagit fram en rapport. Den visar att sedan 2015 har den genomsnittliga ledtiden för ett nytt byggprojekt ökat från 45 månader till 57 månader, en ökning av den kommunala handläggningstiden med i snitt 12 månader på fem år. Rapporten visar också att längre ledtider leder till att färre bostäder byggs, att fler människor hamnar utanför bostadsmarknaden och att bostäder blir onödigt dyra.

Det är mycket allvarligt att de redan sedan tidigare tidsödande byggprocesserna nu är ännu sämre, till nackdel för byggbolag och för medborgare som behöver bostäder. Det är svårt att hävda att denna generella försämring endast ska hanteras av kommunerna och att det är deras ansvar. Förbättringar behövs i stället från beslutsfattare för att möjliggöra enklare byggprocesser lokalt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Ser statsrådet behov av åtgärder från centralt håll som inverkar till förkortande av byggtiderna, och vad avser statsrådet och regeringen i så fall att göra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-02 Överlämnad: 2022-06-03 Anmäld: 2022-06-07 Svarsdatum: 2022-06-15 Sista svarsdatum: 2022-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga