Förmånsbeskattning av fyrhjulingar

Skriftlig fråga 2019/20:1655 av Sofia Westergren (M)

Sofia Westergren (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Jag vågar påstå att samtliga av riksdagens partier vill att de gröna näringarna ska utvecklas och bli fler. Sveriges jordbruk förändras nu. Det är inte längre kor som håller landskapen öppna utan numera är det fler och fler hästar som tagit över hagarna. Att få lönsamhet i en hästverksamhet är en utmaning utöver det vanliga.

Maskiner är dyra och då kan en fyrhjuling vara ett billigare alternativ till en traktor. Att samma fyrhjuling ska förmånsbeskattas till 3 000 kronor per månad är orimligt mot denna bakgrund. Grunden till beskattningen är att motorfordonet kan användas privat. Traktorn, som oftast är en dyrare investering, beskattas inte.

Magdalena Andersson har tidigare svarat min kollega Lars Beckman (svar på den skriftliga frågan 2019/20:15) att detta ytterst är en fråga för Skatteverket och våra domstolar.

Det är inte rimligt att en fyrhjuling som ofta har ett marknadsvärde runt 50 000 kronor ska förmånsbeskattas med 3 000 kronor per månad. Samma fordon betalas då på nytt efter ett och ett halvt år.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förändra förmånsbeskattningen av fyrhjulingar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-23 Överlämnad: 2020-06-24 Anmäld: 2020-06-29 Sista svarsdatum: 2020-07-08 Svarsdatum: 2020-08-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga