förmånsrätt

Skriftlig fråga 2004/05:2187 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 12 september

Fråga 2004/05:2187 av Maria Larsson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om förmånsrätt

Institutet för tillväxtpolitiska studier har under våren 2005 låtit Sifo genomföra en omfattande undersökning av inte mindre än 3 000 små- och medelstora företag. Frågorna man har ställt till företagsledningarna har haft som syfte att utröna hur den nya förmånsrättslagstiftningen påverkat svenska företags möjlighet att behålla nuvarande lån, möjlighet att få nya samt vilka finansiella alternativ bankerna erbjudit företagen.

Resultatet av Sifos undersökning är nedslående. Inte mindre än 16 % av alla företag har fått sin kredit omprövad av sin bank under 2004@2005. Hälften av dessa uppger att det berott på de ändrade förmånsrättsreglerna. Över 70 % av alla dessa företag har inte erbjudits något finansiellt alternativ av sin bank. Resterande av de tillfrågade har erbjudits factoring eller leasing. ITPS förslag är en återgång till 100 % på företagsinteckningar.

Min fråga till justitieministern är:

Avser ministern att lägga förslag om återgång till 100 % i enlighet med ITPS förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-09-12 Anmäld: 2005-09-13 Besvarad: 2005-09-21 Svar anmält: 2005-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-21)