Förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt

Skriftlig fråga 2021/22:856 av Johnny Skalin (SD)

Johnny Skalin (SD)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Skatter är nödvändiga för att finansiera det offentliga samhället. Eftersom resurserna är ändliga behöver man prioritera. Ett alternativ när resurserna inte räcker till det man vill prioritera är också att höja skatterna. Men höjda skatter ger inte alltid automatiskt mer intäkter, särskilt inte i det långa loppet, till staten. Vissa skatter kan dessutom betecknas som direkt skadliga.

Socialdemokraternas tidigare partiledare Göran Persson ska inför Deloittes skattedag 2021, enligt Svenskt Näringsliv, ha uttryckt att förmögenhetsskatten innebar att Sverige tappade framgångsrika entreprenörer. Göran Persson ska även tidigare ha resonerat om att både arvs- och gåvoskatten är skadliga skatter.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Håller ministern med sin tidigare partiledare om att förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt är skadliga skatter för Sverige, och om inte, har ministern för avsikt att ta några initiativ på området?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-19 Överlämnad: 2022-01-20 Anmäld: 2022-01-21 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga