Förmyndarskap i Saudiarabien

Skriftlig fråga 2017/18:223 av Christina Örnebjär (L)

Christina Örnebjär (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Från 1863 blev kvinnor i Sverige myndiga vid 25 års ålder men blev åter omyndiga om de gifte sig, då med maken som förmyndare. 1921 blev även gifta kvinnor myndiga vid 21 års ålder, samma som männen. Det är med andra ord snart hundra år sedan.

I april i år försökte Dina Ali, 24 år, söka asyl i Australien. I Filippinerna blev hon dock fråntagen sitt pass av saudiska myndigheter och hämtad av sina farbröder för att föras tillbaka. Efter detta har ingen hört något från henne, och regeringen har inte velat bekräfta var hon är. Enligt vissa källor är hon i kvinnofängelset Dar Al Reaya. Hennes enda möjlighet att bli fri är att förmyndaren, alltså den hon försökte fly från, godkänner det.

Amna Aljuaids är fängslad under åtalspunkt ”disobediance” och ”escape” från förmyndaren efter att ha rymt hemifrån efter misshandel.  Efter två år på flykt undan familjen, som mordhotat henne, fängslades hon i samband med att hon ville hämta ut ett id-kort för att kunna arbeta. 

Detta är bara två berättelser, och det finns tusen och åter tusen till. Att omvärlden börjat få upp ögonen för det förtryck Saudiarabiens kvinnor lever under beror till stor del på att sociala medier gjort det möjligt för dem att berätta sina historier. Med vetskapen följer också ett ansvar att agera.

På barnrättsområdet har Sverige utsetts till ett så kallat pathfinder country, vägvisarland, framför allt för arbetet mot våld mot barn. Sverige är ofta med rätta stolt över jämställdheten mellan kvinnor och män, även om det fortfarande finns mer att göra. På samma sätt som Sverige visar vägen inom barnrätt borde det vara självklart att Sverige tydligt tar ställning för de kvinnor som lever under förtryck.  I dag fråntas halva befolkningen i Saudi sina mänskliga rättigheter genom förmyndarskapet med allt vad det för med sig. 

Regeringen slår sig för bröstet och hävdar vara världens första feministiska regering. När fundamentala mänskliga rättigheter inskränks för kvinnor måste Sverige vara ett pathfinder country. Statsrådet Ann Linde besökte nyss Saudiarabien och lanserade ett kvinnligt ledarskapsprogram mellan länderna. Frågan kvarstår dock ifall regeringen vågar gå emot den hederskultur som vill stänga inne kvinnor från omvärlden. 

Mot bakgrund att det som anförts vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

Avser ministern att agera för att kräva ett avskaffande av mäns förmyndarskap över kvinnor i Saudiarabien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-06 Överlämnad: 2017-11-07 Anmäld: 2017-11-08 Svarsdatum: 2017-11-15 Sista svarsdatum: 2017-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga