Försäkring för studenter vid enskild utbildningssamordnare

Skriftlig fråga 2019/20:215 av Gudrun Brunegård (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Studenter vid statliga universitet och högskolor (liksom Chalmers och Jönköping University) är försäkrade via Kammarkollegiet. Det innebär till exempel att när studenter genomför studieresor utomlands står respektive lärosäte för en reseförsäkring genom Kammarkollegiet. Detta gäller dock inte studenter som studerar vid enskilda utbildningsanordnare. Utan en sådan försäkring via Kammarkollegiet är det problematiskt för lärosätet att låta studenterna genomföra studieresan eftersom inga försäkringsbolag vill sälja försäkringar till vissa länder, trots att lärosätet har beviljats Erasmusanslag för projekt i länderna. Rimligtvis borde alla offentligt finansierade högskolor kunna försäkra sina studenter på lika villkor. Enligt uppgift är frågan sedan ett par år under beredning på Utbildningsdepartementet. 

Min fråga till ststsrådet Matilda Ernkrans är:

 

Hur snart kan berörda lärosäten förväntas få svar på om de kan ansluta sina studenter till Kammarkollegiets försäkring på motsvarande villkor som landets övriga lärosäten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-18 Överlämnad: 2019-10-21 Anmäld: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga