Försäkringskassan och regeringens direktiv

Skriftlig fråga 2017/18:893 av Åsa Eriksson (S)

Åsa Eriksson (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Försäkringskassan har flera kontor i Västmanland. Den senaste tiden har flera tjänster flyttats från kontoret i Fagersta till det större kontoret i Västerås.

I oktober 2017 var 20 personer som arbetade med sjukförsäkringen anställda på Fagerstakontoret. I november beslutade områdeschefen för sjukförsäkringen i Västmanland att omplacera fem personer till Västerås samt att eventuella vakanser i Fagersta i stället ska placeras i Västerås. I februari i år meddelades att sjukpenningorganisationen har för avsikt att helt lägga ned "smålokalerna" i Sala, Hallstahammar och Köping. Det skulle kraftigt försämra den lokala närvaron och förlänga resvägen för sjukskrivna, arbetsgivare och läkare som Försäkringskassans personal behöver träffa.

Vi som bor och verkar i norra Västmanland befarar att detta är en smygnedläggning – att Försäkringskassan snart stänger de mindre kontoren för att de har blivit för små för att vara effektiva.

Samtidigt har regeringen varit oerhört tydlig med att staten ska finnas representerad i hela landet och att myndigheter ska omlokaliseras även till mindre orter. För oss som bor i norra Västmanland, som vet hur oerhört få statliga arbetstillfällen det finns för akademiker med beteendevetenskaplig utbildning, är detta ett dråpslag. Våra invånare tvingas resa allt längre för att träffa allehanda specialister och handläggare. Det är förödande. Jag kan inte tyst se på när staten steg för steg drar sig undan från våra småorter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Följer Försäkringskassan regeringens direktiv när den flyttar tjänster från Fagersta till Västerås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga