Försäkringskassans beredskap för den nya influensan

Skriftlig fråga 2008/09:1226 av Palm, Veronica (s)

Palm, Veronica (s)

den 11 september

Fråga

2008/09:1226 Försäkringskassans beredskap för den nya influensan

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Vi kan nu varje dag följa i medierna hur man på många håll i samhället rustar för de förväntade effekterna av den nya influensan. Handsprit tar slut på apoteken, många uttrycker sin oro i olika debattforum, arbetsplatser gör krisplaner i händelse av att stora delar av personalstyrkan kommer att insjukna eller vara hemma för att vårda sjukt barn. Regeringen har tidigare lagt ökade arbetsuppgifter på Försäkringskassan, vilket har lett till mycket långa handläggningstider och att människor tvingats skuldsätta sig eftersom de inte har fått ut sina pengar inom rimliga tidsgränser. Det får inte hända igen, och därför ställer jag följande fråga till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson:

Vilken beredskap har Försäkringskassan för att hantera den väntade ökningen av belastningen med anledningen av den nya influensan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Svar anmält: 2009-09-24 Besvarad: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-24)