Försäkringskassans handläggningstider

Skriftlig fråga 2016/17:747 av Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Medierna har de senaste dagarna rapporterat att handläggningstiderna vid Försäkringskassans avdelning för omprövningar för närvarande kan uppgå till 25 veckor. Det handlar framför allt om omprövningar inom sjukförsäkringen.

Försäkringskassan skriver på sin hemsida att det är en följd av att fler handläggare rekryterats inom sjukförsäkringen. Därmed har de kunnat arbeta mer konsekvent med 90- och 180-dagarsbedömningar, fler har fått avslag och fler vill därmed få sina beslut omprövade.

Under väntetiden står människor utan inkomst, och många är i praktiken hänvisade till försörjningsstöd. En lång tid i ovisshet är destruktivt både för den som fått avslag på goda grunder och för den som vid en omprövning kommer att få sjukpenning beviljad.

Försäkringskassan uppger nu att deras mål är att de ska klara sex veckors handläggningstid till sommaren. De långa väntetiderna kommer alltså att bestå under hela våren.

Därför vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Försäkringskassan ska förkorta sina handläggningstider?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-01-27 Överlämnad: 2017-01-29 Anmäld: 2017-01-31 Sista svarsdatum: 2017-02-08 Svarsdatum: 2017-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga