Försäkringskassans tolkning av LSS

Skriftlig fråga 2007/08:1509 av Sonidsson, Eva (s)

Sonidsson, Eva (s)

den 29 juli

Fråga

2007/08:1509 Försäkringskassans tolkning av LSS

av Eva Sonidsson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

I medierna har uppmärksammats flera fall om hur Försäkringskassan tillsammans med kommunerna drar ned på assistenthjälpen till vårdtagare genom en ny tolkning av LSS. Ett av fallen handlar om hjälp i samband med måltider, där den totala hjälptiden för vårdtagarens grundläggande behov minskades, då denne kunde äta själv. Tidigare fick vårdtagaren totalt 38 timmar i veckan hjälp med av- och påklädning, personlig hygien och så vidare. Av denna tid var knappt 13 timmar i veckan avsedda till hjälp i samband med måltider.

Försäkringskassan gjorde en ny utredning om de grundläggande behoven för vårdtagaren i april, varefter Försäkringskassan avslog behovet av hjälp vid måltider, bland annat med hänvisning till makars ansvar gentemot varandra enligt äktenskapsbalken.

Beslutet ledde till att den totala tiden för assistans minskades med tio timmar i veckan. Trots att personen i fråga inte kan inhandla, laga eller exempelvis skära upp maten själv, minskades hjälpen vid måltider till bara tio minuter per måltid, till totalt 3 ½ timmar i veckan.

Försäkringskassans beslut att minska hjälpen vid måltiderna kan knappast motiveras med hänvisning till äktenskapsbalken. Man kan också fråga sig vilken roll vårdtagarens kön spelar i sammanhanget. Ställer Försäkringskassan samma krav om hjälp på en man som man gör på en kvinna?

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att Försäkringskassans nya tolkning av LSS inte får ovan beskrivna konsekvenser för vårdtagarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarad: 2008-08-12 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-12)