försäkringskassorna och förebyggande hälsovård

Skriftlig fråga 1999/2000:476 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 27 januari

Fråga 1999/2000:476

av Kenneth Lantz (kd) till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassorna och förebyggande hälsovård

Vi läser och hör allt oftare om att sjukfrånvaron ökar. Ohälsa har blivit ett begrepp som växer snabbare än den svenska ekonomin. Detta är farligt för både landet och vår befolkning. Vår livssituation är på många sätt mycket annorlunda jämfört med några årtionden tillbaka. Krav och prestation ökar i hela samhället, inte bara i yrkeslivet utan även i skola och privatliv. Detta har lett till att sjukfrånvaron kostar lika mycket som hela sjukvården.

I samma takt som ohälsan växer i Sverige, ställs krav på minskade resurser inom vården. Detta kan omöjligtvis fortgå.

Det talas ofta om förebyggande åtgärder. Försäkringskassan har en central roll i detta arbete och har även uppmanats att arbeta med förebyggande insatser. Det torde vara en riktig väg att gå för att uppmärksamma det svenska folket på värdet av att förebygga ohälsa.

Vad avser statsrådet vidtaga för åtgärder för att förstärka försäkringskassornas möjlighet att uppfylla sina krav och målsättningar på den förebyggande verksamheten av ohälsa?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-01-28 Anmäld: 2000-02-01 Besvarad: 2000-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-02)