försäkringskassorna

Skriftlig fråga 1999/2000:130 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 28 oktober

Fråga 1999/2000:130

av Kenneth Lantz (kd) till socialminister Lars Engqvist om försäkringskassorna

Vid allvarliga skador, som tenderar att gå över i långtidssjukskrivning, sjuk- eller förtidspension har försäkringskassan uppdraget att även sörja för ett konkret engagemang för rehabilitering av den sjuka personen. Rehabiliteringen skall åtgärdas i nära samarbete med arbetsgivare.

Kostnaderna för försäkringskassan har ökat påtagligt och nu riskerar flera kassor i landet att sakna pengar till rehabiliteringsåtgärder. Det är speciellt kassorna i Norrland som drabbats av högre kostnader för rehabilitering än vad som budgeterats.

Vad ämnar ministern vidtaga för åtgärder för att trygga försäkringskassornas ekonomiska läge så att de försäkrade kan känna sig trygga och därmed erhålla den ersättning och åtgärd som de har rätt till?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-29 Anmäld: 1999-11-02 Besvarad: 1999-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-03)