Försäljningen av SMHI:s enhet Sjöfart

Skriftlig fråga 2019/20:1951 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Nyligen avslöjade Dagens Nyheter (den 27 juli) att SMHI hade sålt sin sjöfartstjänst till en tidigare chef på enheten för 5,5 miljoner kronor, utan oberoende värdering. Detta trots att enheten, vilken har ett fyrtiotal rederier som kunder i Europa och Asien, genererar intäkter på 43–49 miljoner kronor årligen. Försäljningen har lett till att SMHI har begärt 20 miljoner kronor extra i anslag från regeringen för att täcka kostnaderna för att lägga ned enheten. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, uppger för DN att SMHI har misslyckats med att genomföra försäljningen på ett affärsmässigt sätt. Vidare har försäljningen anmälts till Konkurrensverket, enligt medierapporteringen. Detta fall har därmed väckt bredare frågor om korruption.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stävja korruption och liknande olämpligt beteende vid de myndigheter som lyder under Miljödepartementet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-13 Överlämnad: 2020-08-14 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-28 Sista svarsdatum: 2020-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga