Försämrad beredskap i krissituationer

Skriftlig fråga 2008/09:1058 av Oscarsson, Mikael (kd)

Oscarsson, Mikael (kd)

den 25 juni

Fråga

2008/09:1058 Försämrad beredskap i krissituationer

av Mikael Oscarsson (kd)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den 1 januari 2009 startade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sin verksamhet, efter en sammanslagning av den statliga verksamhet som har betydelse för krisberedskap och skydd mot olyckor. MSB har övertagit ansvar från Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som därmed läggs ned.

Tidigare har en av myndigheterna (Räddningsverket) haft avtal med en privat aktör för att säkerställa goda insatser vid stora katastrofer såsom översvämningar och skogsbränder. Genom tre olika depåer i särskilt utsatta landsändar har organisationen fungerat mycket väl. Det ser nu ut som om den nya myndigheten inte har för avsikt att förlänga avtalet.

Det är positivt att den nya myndigheten skapats, men det finns skäl att ifrågasätta att en väl fungerande organisation nu ska upphöra. Ytterst sett handlar det om hur staten förvaltar de skattemedel medborgarna betalar in till staten. Men det är också frågan om den centralisering som kommer att ske är av godo. Från att vi tidigare haft tre depåer genom den privata avtalsparten skulle MSB nu själv bygga upp en enda, ny depå. Inte bara skulle det öka insatstiderna och centraliseringen; det skulle också innebära investeringar i mångmiljonklassen. Regeringens politik har varit att arbeta för och med privata aktörer, och att välja privata alternativ om de kan utföra samhällstjänster med en högre kvalitet och till en lägre kostnad. Så är sannolikt fallet i det ovan beskrivna fallet.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att insatser vid stora katastrofer inte ska försämras genom att MSB själv bedriver den verksamhet Räddningsverket haft avtal med en privat aktör för att utföra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-25 Besvarad: 2009-07-08 Anmäld: 2009-08-13 Svar anmält: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-08)