försämring av postservice

Skriftlig fråga 2004/05:1980 av Oscarsson, Mikael (kd)

Oscarsson, Mikael (kd)

den 1 juli

Fråga 2004/05:1980

av Mikael Oscarsson (kd) till statsrådet Ulrica Messing om försämring av postservice

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för människor som bor på landsbygden. Att posten fungerar är naturligtvis en absolut grundförutsättning. I Uppland har många hushåll och företagare på glesbygden drabbats av Postens indragningar.

Just nu håller Posten AB på med en översyn av postutdelningen som på sina håll slår väldigt hårt. Ett exempel är att Posten AB av besparingsskäl tänker upphöra med utdelningen för två permanentboende familjer som driver lantbruksföretag i byn Årböle (Tierps kommun) och i stället tvångsförflytta deras postlådorna två kilometer respektive tre kilometer bort. Dessa gårdar har haft en väl fungerande lantbrevbärarservice i över 60 år!

Samtidigt erbjuder sig Posten AB att fortsätta utdelningen som tidigare mot betalning. Det kallas hämta@lämna-service och kostar 1 250@2 500 kr per månad. Det är helt orimlig att privatpersoner ska behöva betala 20 000 till 30 000 kr per år @ för något som borde vara en självklar samhällsfunktion för alla medborgare.

Posten AB hänvisar till Post- och telestyrelsens (PTS) gällande riktlinjer och tänker inte ändra sina besparingsåtgärder. Ett grundfel i dessa riktlinjer är att de tillåter Posten att få ha så stora skillnader i samhällsviktig infrastruktur mellan glesbygd och tätort.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att PTS riktlinjer ska ses över så att ovan nämnda försämring av postservicen stoppas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-07-01 Besvarad: 2005-07-06 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-06)