Forskares tillgång till data

Skriftlig fråga 2019/20:1024 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Svenska forskare som behöver datauppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, möts av såväl höga kostnader som långa väntetider. Beroende på handläggarnas arbetssituation är det inte ovanligt att forskarnas beställningar läggs åt sidan, något som kan ge väntetider på upp till sex månader. Följden blir att forskningsarbetet sätts på vänt liksom att forskningsfinansieringen inte är i fas med forskningsarbetet.

Då det gäller kostnaderna för att få tillgång till datauppgifter handlar det om storleksordningen 30 000 till 60 000 kronor. Enligt SCB:s hemsida gäller det uppskattade priset för ”ett förhållandevis standardiserat uttag som inkluderar uppgifter från ett fåtal register”. Höga kostnader således, vilket förefaller orimligt i en tid då ”öppna data” är på allas läppar. Självklart måste sedvanlig etik- och sekretessprövning ske. Men att myndigheter på detta vis äger rätt att ta ut full kostnadstäckning för handläggning av högskoleforskares begäran om forskningsdata känns ohemult.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att underlätta för behöriga forskare att snabbare och till avsevärt lägre kostnad få del av forskningsdata från SCB?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-28 Överlämnad: 2020-03-02 Anmäld: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-11 Sista svarsdatum: 2020-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga