Forskning om djurfria metoder

Skriftlig fråga 2017/18:1625 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

År 2010 antog Europaparlamentet det så kallade djurförsöksdirektivet (2010/63/EU). Syftet med direktivet är att de försök som i dag görs på levande djur i antingen vetenskapliga eller utbildningsmässiga sammanhang ska ersättas med djurfria metoder där så är möjligt. Detta är intressant inte minst ur effektivitetssynpunkt. Faktum är att nio av tio blivande läkemedel saknar effekt eller har allvarliga bieffekter som inte upptäcks i djurtesterna utan först vid kliniska studier på människor. 3R (reduce, refine, replace) är därför en viktig metodik och affärsmöjlighet för en effektivare life science-sektor och därmed för att kunna bota fler sjuka och för samhällsekonomin. Men det behövs mer forskning.

Anslag till forskningsområdet är inte prioriterat i dag. Det visar inte minst beviljandegraden av Vetenskapsrådets projektbidrag. För denna forskning är beviljandegraden nämligen i genomsnitt 8 procent medan den är ca 24 procent för övriga projektbidrag inom Vetenskapsrådets verksamhet.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att de försök som i dag görs på levande djur – i antingen vetenskapliga eller utbildningsmässiga sammanhang – ska ersättas med djurfria metoder där så är möjligt, och för att öka forskningen om djurfria försöksmetoder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-21 Överlämnad: 2018-08-22 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-05 Sista svarsdatum: 2018-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga