Forskningsanslag till FOI angående civilt försvar

Skriftlig fråga 2020/21:3042 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sveriges forskning kring militärt försvar via bland annat FOI ökar de kommande åren. Det är både bra och nödvändigt. Några medel till FOI de kommande tre åren gällande forskning till civilt försvar är dock 0 kronor. År 2024 finns det avsatt 10 miljoner kronor, vilket kan jämföras med att anslaget till forskning kring militärt försvar är närmare 1 miljard kronor. I ljuset av pågående pandemi framgår det tydligt att Sverige har haft stora brister i att hantera stora kriser. För att vi ska stå bättre rustade i framtiden är forskning och förberedelser en absolut nödvändighet.

Med ovanstående som bakgrund vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser ministern på fördelningen av forskningsmedel gällande militärt och civilt försvar till FOI, och är ministern beredd att skjuta till mer medel till forskning kring civilt försvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-28 Överlämnad: 2021-05-31 Anmäld: 2021-06-01 Svarsdatum: 2021-06-09 Sista svarsdatum: 2021-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga