Förskola för alla

Skriftlig fråga 2016/17:657 av Roza Güclü Hedin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Tidningen Metro har nyligen visat att flera barn har blivit av med sin förskoleplats med anledning av att deras föräldrar inte har betalat förskoleavgiften. Naturligtvis är det viktigt att familjer sköter sin ekonomi, men det är samtidigt väldigt oroväckande att konsekvenserna av när det inte sker drabbar barnen.

Det är också oroande att kommunerna tycks ha olika sätt att hantera denna situation och att barnets rätt till förskola därmed tycks variera från kommun till kommun.

Forskning visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet blir bättre förberedda för skolan, har bättre språkkunskaper och visar större social kompetens jämfört med barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet. Detta gäller särskilt barn som lever under socioekonomiskt tuffa förutsättningar.

Vi vet också från tidigare utvärderingar, exempelvis Rambölls rapport från 2012, att deltagandegraden i förskolan för barn i många utsatta områden är lägre än för andra barn.

Rapporten pekar på att förskolan kan fylla en särskilt viktig funktion för socioekonomiskt utsatta familjer. Verksamheten är inte bara en kompensatorisk insats som främjar barnens kognitiva och språkliga färdigheter. Förskolan fungerar i många fall även som ett stöd för familjerna från ett bredare socialt och praktiskt perspektiv, vilket gynnar föräldrarnas möjligheter att delta i samhällslivet och på arbetsmarknaden och därmed också gynnar barnen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att höja deltagandegraden i förskolan för barn i utsatta områden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-16 Överlämnad: 2017-01-16 Anmäld: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Sista svarsdatum: 2017-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga