Förskolechefers arbetssituation

Skriftlig fråga 2013/14:651 av Thomas Strand (S)

Thomas Strand (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska undersöka hur arbetssituationen för rektorer kan förändras. Syftet är att öka förutsättningarna för rektorernas arbete och att förbättra elevernas kunskapsresultat.

Dock är det så att förskolechefers situation inte ingår i utredningsuppdraget. Kritik har framförts mot att just förskolechefer exkluderas i detta uppdrag. Sveriges Skolledarförbund har till regeringen framfört en stark önskan om att även förskolechefers arbetssituation ska finnas med i kommittédirektiven. 

Jag vill därför fråga utbildningsministern: Varför ska just förskolechefer undantas i detta utredningsuppdrag? Vad motiverar en sådan exkludering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-29 Besvarad: 2014-06-04 Sista svarsdatum: 2014-06-04
Svar på skriftlig fråga