Förskolor och skolor fria från pornografiskt material

Skriftlig fråga 2017/18:1178 av Åsa Eriksson (S)

Åsa Eriksson (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Regeringens beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan är bra. Den tydliggör att alla skolor ska ha en strategi för hur digitaliseringen av skolan ska gå till och hur elevernas teknik- och internetanvändning ska ske.

Trots detta är det uppenbart att barn och elever på många håll i Sverige har tillgång till både våldsamt, brottsligt och pornografiskt material via sina tekniska hjälpmedel. Det duger inte.

Våra barn har rätt att vistas i en helt porrfri miljö, både i förskolan och skolan. Vi behöver ett tydligare barnskydd för att nå målen i digitaliseringsstrategin.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Hur säkerställer ministern och regeringen att huvudmännen tar ansvar för att förskolor och skolor i Sverige är porrfria?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-12 Överlämnad: 2018-04-13 Anmäld: 2018-04-16 Svarsdatum: 2018-04-25 Sista svarsdatum: 2018-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga