Forsmarks skola och riksintag för energiutbildning

Skriftlig fråga 2011/12:122 av Oscarsson, Mikael (KD)

Oscarsson, Mikael (KD)

den 10 november

Fråga

2011/12:122 Forsmarks skola och riksintag för energiutbildning

av Mikael Oscarsson (KD)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Även om arbetslösheten bland ungdomar är förhållandevis hög i Sverige, finns det sektorer som ropar efter ung arbetskraft. Ett mycket tydligt exempel på detta är energisektorn. Trots detta har Skolverket nyligen fattat beslut om Forsmarks skola som är mycket negativt för såväl skolan som efterföljande arbetsmarknad. Skolan är Sveriges hittills enda naturvetenskapliga gymnasium med inriktning mot energi som också haft nationellt intag. Skolan har funnits i 25 år och har utexaminerat omkring 1 500 elever. Genom Skolverkets beslut att inte längre bevilja nationellt intag, riskerar skolan nu att försvinna. Visserligen kan ungdomar fortfarande söka utbildningen, men utan tillstånd för nationellt intag går skolan miste om stora pengar. Eleverna r dessutom inte inackorderingstillägg, vilket gör att många utestängs från att ens söka.

I ett annat beslut avslår Skolverket en ansökan från Forsmarks skola om att anordna ett fjärde tekniskt år. Utifrån regeringsdirektiv har Skolverket beviljat 10 skolor med vardera max 30 platser detta så kallade T4-år. Till beslutet följer ett särskilt statsbidrag om 50 000 kronor per elev och år. Ny tycks det som om de skolor som beviljats och startat T4-program inte kan fylla sina platser. Uppemot 100 platser kan stå tomma i etapp 1 och 2, samtidigt som 15 skolor fått avslag på sina ansökningar. Detta borde leda till att Skolverket får utökat mandat att bevilja fler av ansökningarna inom ramen för de planerade 300 platserna. Varje skolplats är väsentlig, inte minst vid utbildningar som den vid Forsmark – som håller mycket hög klass och också leder till arbete.

Vad avser utbildningsministern att vidta för åtgärder för att utbildningar med inriktning mot teknik- och energisektorn, såsom den vid Forsmarks skola, inte ska tvingas lägga ned på grund av Skolverkets beslut utifrån den nya gymnasiereformen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-10 Anmäld: 2011-11-10 Besvarad: 2011-11-16 Svar anmält: 2011-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-16)