Försörjningsstöd till papperslösa

Skriftlig fråga 2017/18:1417 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

I såväl Stockholm som Malmö har rödgröna kommunledningar beslutat att papperslösa, människor som har fått avslag på sin asylansökan, ska ha rätt till försörjningsstöd från kommunen.

Därför var vi många som välkomnade när statsminister Stefan Löfven för en tid sedan deklarerade ett stopp för utbetalningar av försörjningsstöd till papperslösa. Men nu visar det sig att den rödgrönrosa kommunledningen i Malmö trotsar statsministern och kommer att fortsätta betala ekonomiskt bistånd till vuxna som gömmer sig från utvisning efter avslag.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det inte finns någon skyldighet för kommunen att ge bistånd – inte heller för att undgå en akut nödsituation – till den som får avslag på asylansökan och håller sig undan för att undgå en avvisning eller utvisning. Högsta förvaltningsdomstolens dom rör en kvinna med barn. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att samma resonemang kan föras även när det gäller bistånd till vuxna utan barn.

Dagens situation är ytterst märklig. Med ena handen beslutar Migrationsverket att ta bort det ekonomiska stödet när beslutet om avvisning eller utvisning börjar gälla eller tidsfristen för frivillig avresa går ut. Med andra handen väljer kommuner som Malmö att betala försörjningsstöd till människor som saknar laglig rätt att vistas i Sverige.

Om ett bifall eller avslag på en asylansökan inte får någon praktisk betydelse skadas i längden människors förtroende för samhällskontraktet. Det är tilliten till att lagar och regler upprätthålls och att välfärdsstaten omfattar dem som har rätt att vara i Sverige som är grunden för att människor vill betala skatt. Ska vi kunna hjälpa dem som har asylskäl, som har rätt till samhällets skydd, måste ett bifall eller avslag på en asylansökan få en praktisk innebörd.

Dagens regelverk säger att kommunen har rätt – men ingen skyldighet – att ge ekonomiskt bistånd i dessa fall, om den önskar. Den rödgröna kommunledningen i Malmö väljer att utnyttja denna lucka i lagen, trots att domstolar och SKL säger nej till försörjningsstöd för papperslösa. Det är uppenbart att lagen behöver ändras.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Avser statsrådet att vidta några lagstiftningsåtgärder för att det inte längre ska vara tillåtet för kommuner att betala ut försörjningsstöd till papperslösa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-31 Överlämnad: 2018-06-01 Anmäld: 2018-06-04 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga