Försörjningsstödet och semesterresor utomlands

Skriftlig fråga 2015/16:1567 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I somras beslutade förvaltningsdomstolen att en Malmöfamilj med försörjningsstöd har rätt till ersättning för en semesterresa till ett sommarland i Danmark. Kommunen har hänvisat familjen till kommunens gratisaktiviteter och erbjudit besök på sommarland i närområdet.

Även om statsrådet inte kan uttala sig i det aktuella fallet aktualiserar domen frågan om hur försörjningsstödet ska vara utformat och kopplingen mellan arbete och rättigheter. Är det rimligt att försörjningsstödet också ska ge rätt till semesterresor utomlands?

Det är viktigt att samhället har höga förväntningar på egenförsörjning och där inte enbart människors rättigheter – utan också skyldigheter – tydliggörs. Hur försörjningsstödet är utformat sänder viktiga signaler om arbetets värde. Ska tilliten till välfärdssamhället värnas måste arbetslinjen stå i centrum.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till statsrådet Åsa Regnér:

 

Avser statsrådet att ta initiativ till en förändring av lagstiftningen kring försörjningsstödet och semesterresor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-06 Överlämnad: 2016-09-06 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-14 Sista svarsdatum: 2016-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga