Försvarsberedningen

Skriftlig fråga 2019/20:1046 av Roger Richthoff (SD)

Roger Richthoff (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I juni 2019 presenterade Försvarsberedningen efter två års idogt arbete sin rapport Värnkraft. I oktober 2019 kom Försvarsmaktens analys av Försvarsberedningens rapport, vilken visade att det saknas 55–60 miljarder kronor för att de förslag som lagts i Värnkraft ska kunna genomföras.

När detta blev känt krävde Sverigedemokraterna att Försvarsberedningen skulle återinkallas för att bringa klarhet i frågan. Försvarsministern svarade med att kalla samtliga partier till samtal.

Efter två månader av samtal kan vi i dag konstatera att Försvarsberedningen undanhållits beräkningar och dokument som är avgörande för att kunna kalkylera kostnaden för förslagen i Värnkraft. Vi kan också konstatera att det finns en majoritet i riksdagen för att kalla in Försvarsberedningen igen.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är:

 

Är ministern nu beredd att återinkalla Försvarsberedningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-03 Överlämnad: 2020-03-06 Anmäld: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga