Försvarsmaktens deltagande i Pride

Skriftlig fråga 2019/20:1891 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmaktens främsta uppgift är att vid ett väpnat angrepp mot Sverige kunna skydda vårt territorium och våra medborgare. Det är en självklarhet att Försvarsmakten, likt andra myndigheter, inte diskriminerar människor på basis av exempelvis sexuell läggning. Självklart är också att Försvarsmaktens medarbetare får älska vem de vill och ha de åsikter de vill så länge arbetet på Försvarsmakten inte påverkas negativt. Den samhällsviktiga myndigheten bör därför vara strikt neutral och fokusera på sin kärnuppgift.

Det blir därför en aning märkligt att myndigheten deltar i Pridefestivalen. När överbefälhavare Micael Bydén i ett pressmeddelande säger att Försvarsmaktens deltagande i Pride är ett aktivt ställningstagande för människors lika värde, blir deltagandet än mindre förståeligt. Pride är nämligen på intet sätt neutralt som omfamnar hela vårt samhälle, ej heller kan det anses stå för människors lika värde där det kanske absolut tydligaste exemplet är den omfattande diskriminering som sker av Sverigedemokrater.

Vad som en gång, och i flera delar av världen, började som en rörelse för alla hbt-personer har utvecklats till att bli en politiserad rörelse som ofta kan kopplas till den politiska vänstern. Detta har lett till att också vissa hbt-personer känner sig exkluderade, varför Försvarsmaktens medverkan blir kontraproduktivt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern ta något initiativ med anledning av att Försvarsmakten deltar i Pride?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-30 Överlämnad: 2020-07-30 Besvarad: 2020-08-13 Sista svarsdatum: 2020-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga