Försvarsmaktens stöd

Skriftlig fråga 2020/21:1925 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmakten stöder just nu gränspolisen i bevakningen av landsgränsen mot Norge med bland annat hemvärnsförband från Dalarna och soldater från P7 i Skåne. Stödet ges efter en förfrågan från Polismyndigheten.

Den uppgift som Försvarsmakten löser går ut på att observera och rapportera till polisen om bland annat antalet fordon. De stoppar alltså inte fordon för att utföra kontroll av inresande personer eller gods. Anledningen till det är att det helt enkelt inte finns stöd i lagen för Försvarsmakten att göra det. Enligt min åsikt blir då stödet från Försvarsmakten till polisen inte fullt ut så bra som det skulle kunna bli.

I januari 2020 hemställde rikspolischefen att regeringen skulle ta initiativ till att göra förändringar i lagen för att möjliggöra för Försvarsmakten att kunna hjälpa polisen i större omfattning än i dag. Från Moderaternas sida har vi varit tydliga med att vi tycker det är naturligt att Försvarsmakten får större och bredare uppgifter när det kommer till att stödja det övriga samhället, bland annat polisen när den så begär. Samhällets samlade resurser måste kunna användas effektivare vid behov.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Tänker ministern ta något initiativ för att möjliggöra för Försvarsmakten att kunna hjälpa andra myndigheter i större omfattning än i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-22 Överlämnad: 2021-02-22 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga